Initiatiefnemers die in het Wijkbedrijf actief zijn:

Buurtconciërge

Buurtconciërge

Richard Zielstra is de buurtconciërge voor de wijk Selwerd. In samenwerking met bewoners, de gemeente Groningen en
woningcorporaties Patrimonium, Nijestee en Lefier is Richard gevraagd om als buurtconciërge aan de slag te gaan om de leefbaarheid van de wijk te vergroten en het helpen creëren van een prettige woonomgeving.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan bestrijding zwerfafval, meldingen van vernielingen en misstanden, meehelpen met burgerinitiatieven en -participatie op het gebied van groen. De buurtconciërge onderhoudt directe lijnen met de wijkpost van de gemeente (groenonderhoud), de corporaties, de ondernemers, de wijkagent en natuurlijk de bewoners.

De buurtconciërge is bereikbaar per mail (buurtconcierge@wijkbedrijfselwerd.nl), telefoon/WhatsApp (06-44453575) en te vinden op Facebook (fb.me/buurtconcierge).