Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Shahrazad Bougoufa – voorzitter
  • Theo Adema – penningmeester
  • Berna de Boer – secretaris
  • Anjo Mekel – bestuurslid
  • Ron van der Weerd – bestuurslid

Het bestuur wordt verder ondersteund en geadviseerd door Peter Wijnsma, stadsdeelcoördinator vanuit de Gemeente Groningen.

Het bestuur stuurt verder de teamleider, Hanneke Wierenga, aan. Welke tevens advies en terugkoppeling geeft.

Het bestuur is bereikbaar via bestuur@wijkbedrijfselwerd.nl

Bottelroosstraat 3
9741 JD Groningen

Hier kunt u verslagen van de bestuursvergaderingen terugvinden:


oktober/november 2018

december 2018/januari 2019

februari 2019

maart 2019

april 2019

mei 2019

juni 2019

september 2019

oktober 2019

november 2019

december 2019