Vertrouwenspersoon Wijkbedrijf Selwerd

Vrijwilligersvacature

Datum: 28-4-2020

Wijkbedrijf Selwerd is een platte en diverse organisatie, die voornamelijk door bewoners georganiseerd wordt. Mensen binnen het Wijkbedrijf hebben diverse rollen en achtergronden en zijn betrokken bij een of meerdere projecten. Als heterogene organisatie werken we op een bijzondere samen. Bij het Wijkbedrijf komt soms, net als overal in de samenleving, ongewenst gedrag voor, denk hierbij aan agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten, of discriminatie. We komen hier vaak onderling uit, maar daarnaast is het belangrijk dat een medewerker of vrijwilliger, in vertrouwen, zijn of haar verhaal kan doen bij een onafhankelijk persoon. Daarom zijn we op zoek naar een vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

 

  • Verzorgt de eerste opvang van mensen, die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
  • Geeft advies en ondersteuning. Samen nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is. 
  • Geeft informatie over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures en biedt begeleiding in dit traject; 
  • Verwijst eventueel door naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator. 
  • Adviseren en ondersteunen van het management en bestuur bij het voorkomen van ongewenst bedrag; 
  • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.
  • Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met informatie. Er is een geheimhoudingsplicht.

 

De rol van onafhankelijk vertrouwenspersoon is op dit moment vacant. We zoeken een deskundige vrijwilliger die deze rol zou willen invullen. Deze rol vraagt een tijdsinvestering van enkelen uren in de maand. Flexibel inzetbaar zijn is wel belangrijk voor de functie.

Belangstelling? Neem dan a.u.b. contact op met Meike Vierstra, chef Leuk Werk van het Wijkbedrijf Selwerd. Dat kan via e-mail: meike@wijkbedrijfselwerd.nl of bellen naar: 06-36546038.