Vertrouwenspersoon Wijkbedrijf Selwerd

Vertrouwenspersoon Wijkbedrijf Selwerd

Vrijwilligersvacature

Datum: 27-02-2018

Wijkbedrijf Selwerd is een platte en diverse organisatie die voornamelijk door bewoners georganiseerd wordt. Mensen binnen het Wijkbedrijf hebben diverse rollen en achtergronden en zijn betrokken bij een of meerdere projecten. Als heterogene organisatie werken we op een bijzondere en mooie manier samen. Daarin zijn we een positief voorbeeld. Bij het Wijkbedrijf Selwerd kunnen zich incidenten voordoen, kunnen mensen zich niet prettig voelen of op een onprettige manier benaderd worden. In veel situaties hebben we het vertrouwen dat we dat zelf op een goede manier kunnen oplossen. Soms lukt dat niet of is het prettig om bij een onafhankelijk persoon terecht te kunnen met je verhaal. In deze situatie is het goed om een vertrouwenspersoon te hebben die onafhankelijk is. De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

  • Voert gesprekken met degene die binnen het Wijkbedrijf zijn verhaal/probleem niet kwijt kan of wil. Vertrouwelijkheid en anonimiteit zijn daarin zeer belangrijk;
  • Geeft advies en ondersteuning. Samen nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  • Geeft informatie over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures en biedt begeleiding in dit traject;
  • Geeft eventueel doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties;
  • Adviseren en ondersteunen van het management en bestuur bij het voorkomen van ongewenst bedrag;
  • Onafhankelijk adviseur op het gebied van cameratoezicht.

De rol van onafhankelijk vertrouwenspersoon is op dit moment vacant. We zoeken een deskundige vrijwilliger die deze rol zou willen invullen. Deze rol vraagt een tijdsinvestering van enkelen uren in de maand. Flexibel inzetbaar zijn is wel belangrijk voor de functie.

Belangstelling? Neem dan a.u.b. contact op met Haaije Koenders, bedrijfsleider van het Wijkbedrijf Selwerd. Dat kan via e-mail: haaije@wijkbedrijfselwerd.nl of bellen naar: 06-36493169.