Bestuur – dec 2018/jan 2019

Besluiten en besproken zaken in de vergaderingen van het bestuur van Stichting Wijkbedrijf Selwerd van december 2018 en januari 2019:

 • Begroting is ingediend en goedgekeurd. Deze zal openbaar worden gemaakt zodra persoonlijke gegevens veralgemeniseerd zijn.
 • Het LSA gaat adviseren bij het maken van begrotingen. Daarnaast gaat zij helpen bij het door ontwikkelen van het bestuur. Ook het uitwerken van de missie en visie, zoals opgesteld door Haaije, zal bekeken en mogelijk aangepast worden met behulp van het LSA.
 • Het Wijkwerkbedrijf  gaat een betere structuur krijgen en wordt verder ontwikkeld.
 • 2018 Evaluatie & Vooruitblik
  • Meer structuur – nieuwe functies zijn ingevuld met Daan en Karin, Ype en Nelleke hebben afscheid genomen; voor de functie van Nelleke wordt invulling gezocht.
  • Financiële basis lijkt gelegd met het wijkvernieuwingsplan. Nieuw College is hierin nog even belangrijk, maar ziet er goed uit
  • Netwerk groeit hard en de bekendheid is heel goed en groeiende
  • Het is druk met initiatiefnemers en bezoekers
  • Zelf organiseren we niet zoveel meer
  • 20-25 projecten en initiatieven, van participatie, werken bij wijkwerkbedrijf tot aan ondernemers
  • Goed aangehaakt in de wijkvernieuwing
  • Samenwerking met andere organisaties gaat steeds beter en kan nog beter. Doet Daan ook veel in.
  • Diversiteit hoog in het Wijkbedrijf qua achtergrond en nationaliteit. Mooie afspiegeling van de wijk. Onderscheiden we ons in.
  • Er komen bussen vol geïnteresseerden vanuit heel Nederland.
  • Vooruitblik:
   • behouden open karakter en ruimte om te ondernemen versus meer structuur blijft komend jaar een belangrijk punt
   • meer mensen trekken in de middengroep. Goede vrijwilligers die steentje willen bijdragen.
   • meer in ons eigen inkomsten voorzien. Minder afhankelijk worden van subsidie gemeente
  • Ambitie:
   • continueren en uitbouwen
   • van pionieren naar managen
   • Wijkrestaurant
   • Nieuwe bewonersinitiatieven voor ook kwalitatief beoordelen
   • We kunnen nog veel meer betekenen voor kwetsbare groepen in de wijk
   • Pand in eigen beheer
   • Betere samenwerking andere partijen in de wijk
   • Professionaliseren van de financien en de verantwoording
 • Bus gaat aangeschaft worden.
 • Wijkrestaurant: Wouter en Erik gaan langer door als kwartiermakers. De opening is verlaat dit zal nu voor de zomervakantie zijn.
 • Er is gesproken met de wethouders. Maar door de vorming van het college was dit gesprek enkel informatief.
 • Bestuur is opzoek versterking in de vorm van een penningmeester en algemeen lid. Hiervoor zijn vacatures uitgezet.
 • Onze administratief medewerker, mevrouw Zhuo, heeft per 1 maart 2019 een baan gevonden bij de Gemeente Groningen. Het bestuur is daarom opzoek naar een administratief-/financieel medewerker als vervanging van haar.
 • Er zal dit jaar weer een open dag worden georganiseerd. Deze zal niet door een initiatiefnemer worden georganiseerd maar door het Wijkbedrijf. De bedoeling is om een aantal workshops te houden waar mensen uit de wijk zich voor kunnen aanmelden. Natuurlijk zal er ook gegeten en gedronken kunnen worden.
 • De plasticfabriek is nu verder in de ontwikkelingsfase. Voor de steun van het bestuur is het wel noodzakelijk dat er een aantal vragen nog worden onderzocht. (plasticfabriek: zelf recyclen van plastic. Hier worden dan bankjes van gemaakt voor de wijk).
 • Bedrijfsuitje: Bus naar Bourtange, we gingen wat laat weg, daarom was het al snel donker en het begon te regenen. Maar het was informatief en gezellig. Vervolgens naar het restaurant van Wouter en Erik in Ter Apel. 2019 kerstdiner. Voorafgaand rond de zomer uitje? Wordt vervolgd.
 • Bestuur gaat, net als de rest van het Wijkbedrijf over naar G-Suite. Dit is een AVG proof cloud oplossing van Google.