Bestuur – september 2019

Notulen Bestuursvergadering Wijkbedrijf Selwerd9 september 2019

Locatie: Wijkrestaurant de Duindoorn (flat duindoornstraat).

  • Your Voice

Top initiatief. Er wordt 1 laptop en telefoon beschikbaar gemaakt voor hun. Eerst voor 3 maanden met optie tot verlenging. Deze blijven eigendom van het wijkbedrijf.

Coaching van Daan en Carlijn bij dit project betrekken.  Tijdens deze periode moet er wel, zoals we hebben afgesproken, een uitgebreider plan komen.

  • Wijkwerkmakelaar stopt per 1 oktober.

Vervanging wordt bekeken door Haaije.

  • Ontwikkeling wijkrestaurant

Gaat lekker, 2 participatiemedewerkers aan de slag.

Feiko heeft lijst met verbeterpunten. 2 maanden proefdraaien door 2 jongeren.

Yvon coacht medewerkers en startende ondernemers hier. Betaald door de sociale coöperatie

  • Verantwoording subsidie (toelichting Haaije en rondgemaild)

Frank Welp was tevreden

  • Burendag (toelichting Maarten)

Samen met bsv en de berk organiseren. Leuk programma.

Misschien nog wijkrestaurant voor toetje

  • Bijeenkomst driehoek veiligheid 19 september (toelichting Maarten)

In BSV Selwerd, voor de gehele wijk. Burgemeester, politie en officieer van justitie.

  • Organisatiestructuur (toelichting Gunther)

Compleet? Ja, mooi werk Volgens mij kijkt iedereen er nog een keer na of deze compleet is en geeft dan feedback om op te nemen. We hebben niet vastgesteld dat deze compleet is.

  • Missie en visie (vervolg en stukken bijeenkomst)

Haaije vraagt Joppa om een concreet voorstel van de missie visie statement

  • Bestuur en MT-team

Gunter, Peter en Haaije maken een plan voor vervolg integratie in de organisatie

Meer betrokkenheid MT bij bestuur, zelf inbrengen wat betreft eigen onderwerpen.

Agenda’s in de toekomst.

Thema’s optioneel voor bestuursvergaderingen.

Openbare punten

Besloten punten

Tevens een jaarplan maken voor thema’s

Haaije gaat vanaf 1 januari eraan werken om een opvolger voor hemzelf te zoeken.

Portefeuille beheer van bestuur zou wel mooi zijn.

Haaije, gunter, anjo en michael sluiten aan bij lsa meeting op 19-9-2019

  • Projectvoorstel KNHM (zie bijlage)

Zij gaan starten, 5 dagen investeren om een voorstel te maken.

Rondvraag;

Peter; Er komen 50 basisbanen in groningen, oa in selwerd onder toezicht van het wijkbedrijf.

Er komt een verkennend gesprek met de gemeente. Met Haaije en bij voorkeur 2 bestuursleden Anjo en Gunter sluiten aan.