Bestuur – oktober 2019

Notulen Bestuursvergadering Wijkbedrijf Selwerd14 oktober 2019

  • Secretaris uit beeld
Gunter is langs geweest, geen gehoor gevonden, buurman gesproken en die heeft hem nog wel gezien. Peter krijgt het adres en gaat nog eens kijken. Gunter en Haaije maken de agenda Douwe Notuleert Maarten maakt een samenvatting en houd de brievenbus bij Brief in de bus bij Simon doen dat we op zoek gaan naar een vervanger.
  • Vervanging bedrijfsleider
Haaije blijft in elk geval tot 1-1-2020. Daarna op zoek naar een vervanger. hij staat nog voor het eerste kwartaal op de planning.
  • Organigram
Verzoek dit kritisch te bekijken en terug te koppelen, dit volgende keer afhameren.
  • Planning (bijgevoegd) ter bespreking.
Let wel: niet verder gepland dan einde 2020. Voor de gehele planning is een best guess gedaan. Daar moeten we vast nog aan sleutelen. Hierin zitten alle punten die wij besproken hebben en in schrijven is opgenomen. Tot stand gekomen in overleg tussen Gunter, Meike, Michael en Haaije.  verzoek om door te lopen en te kijken waar deze acties liggen, bij welke personen.
  • Begroting 2020 / Perstoneelbezetting / aanvullende wensen 2019 (zie bijlage)
Vraag aan financieel medewerker om een begroting te maken voor volgend jaar. volgende keer op agenda verzoek context te verlenen bij de urenverantwoording. Basis zijn de inkomsten van de subsidies, hier wordt het team mee samen gesteld, er wordt volgende week gekeken of dit voldoende is.
  • Basisbanen
Gemeente gaat gesprek aan met Haaije, Anjo en Gunter om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.
  • Ondersteuning i.v.m. wegvallen Wijkwerkmakelaar
Haaije en Gunther hebben gesproken met gemeente Groningen over het wegvallen van de Wijkwerkmakelaar afgesproken dat er extra ondersteuning komt van 2 onafhankelijke zelfstandigen op gebied van verbindingen en nog wat. optie om meer mensen aan te nemen worden verkend.
  • Aanvraag Kringloop050
Akkoord onder begeleiding van Anjo, afspraken maken over de bus, maximale risico’s in kaart brengen.
  • Aanvraag SAMEN(S), 250 euro / zaterdag opening.
Akkoord onder begeleiding van Daan. na 2 maanden evalueren wie verdere begeleiding doet. indien mogelijk geen wegwerp dingen gebruiken
  • 1 november WijkBV
1 november gaat Haaije naar Zwolle bij LSA, ook om op te spreken.