Bestuur – november 2019

Notulen Bestuursvergadering Wijkbedrijf Selwerd11 november 2019

Aanwezig: Haaije, Theo, Shahrazad, Douwe, Günther, Anjo, Peter, Maarten, Gert Jan

Afwezig: Simon

Concept notulen bestuursvergadering 11 november 2019 Wijkbedrijf Selwerd

Openbare agendapunten

 • Basisbanen
  Gesprek is uitgesteld. Nadere info volgt.
 • Terugkoppeling LSA-bijeenkomst
  Gemeente gaat ondersteunen op HRM-gebied.
  Via datumprikker kan er een bustour worden gepland ter inspiratie. Aanbod LSA.
 • Terugkoppeling gesprek over pand
  Gesprek met KNHM en Vastgoed vindt plaats op woensdag 20 november.
 • Terugkoppeling gesprek Deugniet
  Deugniet heeft contract tot 2022. Zij willen meer bieden wat betreft sociale impact door bijvoorbeeld initiatieven te ondersteunen van bewoners. Er wordt nog een afspraak gemaakt over de kosten van gas/water en licht.
 • Organigram en planning
  Gunther heeft weinig reacties ontvangen. Alleen Maarten heeft input gegeven. Shahrazed maakt afspraak met Gunther. Gert Jan gaat ook met Gunther overleggen. Alle anderen hebben tot en met vrijdag de tijd om te reageren en opmerkingen/aanvullingen te leveren.
  Anjo verbindt zich aan de verzekeringen als onderwerp om voortgang te monitoren. Maarten verbindt zich aan communicatie.Voor de rest geen bestuursleden die zich verbinden tot nu toe.
 • Vacatures
  Voor het bestuur zijn er diverse vacatures. Peter Wijnsma gaat proberen via de gemeente kandidaten te vinden voor het penningmeesterschap.
 • Extra ondersteuning Wijkbedrijf
  Gesprek met GON. Zij willen wel een gesprek aangaan over het begeleiden/ondersteunen van ‘mensen die er tussen in valllen’. Dus voor personen die regulier werk te ver is en meer richting dagbesteding gaan. Verder komen er tijdelijk twee mensen van de gemeente die Meike gaan ondersteunen met HRM-beleid. Opmerking Gert Jan: De ondersteuning en hulp van de p-baners op de werkvloer is hiermee niet geregeld. Daar is nog steeds een gat na het vertrek van de Wijkwerkmakelaar. Wordt meegenomen in het toekomstig beleid met de missie&visie besprekingen.
 • Weekend invulling
  Gert Jan maakt voorstel voor volgende vergadering. Stemt af met Haaije.
 • Kerstdiner: op vrijdag 20 december is er een Kerstdiner in het Wijkrestaurant. Is begroot.
 • Ingekomen stukken
  Opdrachtomschrijving HRM Wijkbedrijf Selwerd v0.1
  Opdrachtomschrijving Verbinder Wijkbedrijf Selwerd v0.1
 • Begroting 2020 is doorgelopen. De stichting draait positieve cijfers. Op de volgende vergadering geeft Karin toelichting op de cijfers van het Wijkwerkbedrijf en Feiko op die van het Wijkrestaurant.

Volgende vergadering: 9 december