Bestuur – maart 2019

Bestuursvergadering 11 maart 2019

Anjo Mekel (potentieel nieuw bestuurslid)

 • Basketball coach Donar, Alfa College, bestuur voetbalclub, commissaris bedrijfsleven
 • Sinds ’92 in Selwerd/verscheidenheid
 • Onderneming, sport-, kledinggroothandel
 • Sportpartij, gemeenteraadsverkiezingen

Verzekeringen

 • Taken vastleggen, aansprakelijkheid

Informeren initiatiefnemers over verzekeringen / overleg ochtend?

 • Aansprakelijkheid voor medewerkers
 • Concept ontwikkeling zelf verzekeringen
 • Plastic project onder eigen vlag verzekeren
 • Schriftelijk mededelen

Gebruikers / ontmoetingen

 • Gebruikers zitten hier met wederdiensten
 • Tegenprestatie later op een vergadering komen
 • Meer onderling contact
 • Thema momenten
 • concretiseren

Meerdere punten gemeente

 • Afspraak Haaije en Peter
 • Aanschaf pand/energie/
 • samenwerking met Marthe

Veiligheidsprotocol aangepast

 • gratis VOG
 • huisregels
 • ongewenst gedrag
 • vertrouwenspersoon contactgegevens
 • voor de zomer vog aanvragen werk- vrijwilligers

Concept geheimhoudingsverklaring

 • AVG
 • Melden autoriteit persoonsgegevens

Misie visie afspraak

 • LSA Bewoners
 • Probeer te vragen, project ondersteuning
 • Blikverruiming / advies- en projectwerk in het maatschappelijk veld, Joppa Wuite
 • Bij Algemeen Overleg mogen mensen steekwoorden invullen

Accountant  en fin medewerker

 • Nieuw admin/financieel Moses Wilson deeltijd
 • Haaije en Theo gesprek via LSA PW & C
 • Accountant uit Groningen
 • Samenwerking Moses en accountant
 • Verbeter advies
 • Ter vervanging van Olaus

Voorjaarsuitje Borkum

 • Groter budget voor leuke dingen
 • Nieuwe gastvrouwen plannen voorjaarsuitje

Bijen

 • Bijenkorf ism de stadsimker
 • Omheining
 • Inkijk bijenkorf?
 • Standpunt Deugniet?
 • Informatieplicht?
 • Geen budget van bestuur

Ander vergadermoment ivm cursus theo

 • Wordt nu 1e maandag van de maand

Rondvraag

Maarten

Vertrouwenspersoon email bestaat nog niet

Peter,

Buurttaxi

Ambitie buurttaxi, uitbreiden naar Paddepoel

Busroute gaat veranderen

Peter, Haaije en Shahrazad overleggen verder

Douwe,

Zonnepanelen, € 5000,=  van Nurion

Van werkgever