Bestuur – mei 2019

Notulen Bestuursvergadering Wijkbedrijf Selwerd 6 mei 2019

Aanwezig: Haaije, Theo, Maarten, Menco, Simon

Afwezig: Peter, Douwe, Shahrazed gedeeltelijk.

 

  • Voortgang Wijkrestaurant

Vacature voor kok/bedrijfsleider is gesloten per vandaag. +/- 30 reacties binnen gekomen bij Meike. Woensdag briefselectie, vanaf 13 mei gesprekken. Start is in juni. Opening gedurende KEI-week 2019. Flat wordt binnenkort opgeleverd, opening is 3 juni. Extra wensen van Wijkbedrijf worden nog uitgevoerd door Lefier en ondernemer. Interieur ontwerpster burn out en pc problemen. Overgedragen aan interieurbouwers. Moodboard, inrichting en kostenoverzicht zou met twee weken klaar moeten zijn. Zodat er dan een offerte komt. Financiering is rond. Rabo bank is binnen, St. Doen wil nog huur/gebruikersovereenkomst met Lefier in zien. Communicatie is begonnen. Er zijn 50 suggesties voor namen voor het Wijkrestaurant binnengekomen. Daar wordt een shortlist van gemaakt om een keuze te kunnen maken. Logo voor het Wijkrestaurant gaat lijken op het logo van  Wijkbedrijf Selwerd. Sebastiaan heeft de klussen van Richard Zielstra overgenomen bij het Wijkwerkbedrijf/Klusteam. Veel nieuwe klussen van o.a. Lefier in de Korrewegwijk. Huismeesters wil mee mogelijk mee betalen schone straat en voortuinen. Flyer voor startende ondernemers in het restaurant wordt volgende week verspreidt.

  • Voortgang Buurttaxi

Buurttaxi gaat goed. Nieuwe chauffeurs/vrijwilligers. Huidige taxi’s kunnen tot aan de voordeur komen. Maar ze zijn vaak stuk. Ze zijn ook niet comfortabel. Kunnen het huidige gebruik niet aan. Redelijk te vreden. Gesprek met de gemeente is geweest. Over toekomst van de buurttaxi. Vinkhuizen en Paddepoel hebben ook een buurttaxi. Vinkhuizen is commerciëler dan in Selwerd. Is een enquete geweest onder gebruikers. Peter/Gemeente denkt aan groei tot buurtbus. Arjen Terpstra van de gemeente doet de enquete. Taxi is goedkoper, levert grote besparing op WMO transport. Zinn doet ook nog mee. Ouderenfonds en Rikkiefonds zijn aangeschreven om mee te doen aan de taxi. Shahrazed is bezig met een plan.

  • Alcohol vergunning

Bij Horecaloket van de gemeente geweest. Tot nu werd er een tijdelijke ontheffing aangevraagd voor SunnySelwerd, of bijvoorbeeld bij zaalverhuur en soms intern gebruik. Alcohol vergunning is mogelijk, eenmalig € 410,00 twee leidinggevende moeten sociale hygiëne hebben. Daarnaast moeten twee mensen een IVA cursus hebben gedaan. Dan mag je licht alcoholische dranken schenken/verkopen. Beleid jegens alcohol blijft hetzelfde. Zonder weiziging van beleid gaat het bestuur akkoord met de aanvraag van de vergunning.

 

  • Jaarverslag Stichting Wijkbedrijf 2019

Het jaarverslag is besproken. Het bestuur wil voor publicatie nog enige wijzigingen daar in aanbrengen.

De verplichting is om een half jaarlijks rapport te maken. Voorstel is om dit per kwartaal te doen.

  • LSA ingeschreven voor wijk bv. Het LSA gaat 5 initiatieven ondersteunen. Wij waren ingeschreven en wij zijn 1 van de 5 initiatiefen die extra begeleiding krijgen. 22 mei is hiervoor de kick off. Haaije en Simon zullen hier naar toe gaan.

Volgende vergadering 17 juni