Bestuur – juni 2019

Notulen Bestuursvergadering Wijkbedrijf Selwerd17 juni 2019

Aanwezig: Heleen, Feiko, Günther Bosman, Menco, Maarten, Haaije, Douwe, Shahrazed, Simon

Afwezig: Theo, Peter

Iedereen stelt zich voor in verband met de nieuwe medewerkers, met Heleen Blazer en Feiko zijn bedrijfsleiders/koks in het Wijkrestaurant Dragant en met aspirant bestuurslid Günther Bosman. Heleen Blazer is al een hele tijd kok. Zij kent Feiko van haar eerste werkplek in de horeca. Ze werkt als ondernemer en coach. Feiko Iwema, heeft veel ervaring als kok. Is bekent met leerlingen begeleiden. Is chefkok geweest in binnen- en buitenland

Het Wijkrestaurant zijn nu twee koks begeleiders aan genomen, Heleen en Feiko. Zodat zij samen de voorbereidingen kunnen doen. De bedoeling is om met de Kei-week open te gaan en dan te starten met proefdraaien. Gebruiksovereenkomst met Lefier komt rond. Het interieur wordt aangeschaft. Feiko en Heleen zijn nu al bezig met aanschaf van zaken zoals de vloer, meubels en apparatuur. Er is gekozen om enkele wijzigingen aan te brengen in ontwerp en apparatuur. Installatie wordt krap. 8 week levertijd, dan installatie. Installatie bedrijven zitten over het algemeen volgeboekt. Formeel is Feiko de bedrijfsleider. Wouter van de Kolk, en Eric zijn nog wel betrokken voor de overdracht.

Vraag van Feiko: klopt het dat er dispensatie is gegeven voor het hebben van een vet vang put, wanneer er disposable servies wordt gebruikt? Disposables zijn nodig voor de vetafvoer. Laten offerte maken bij Techno Horeca, voor verscheidene zaken. De vergunning van de gemeente wordt gezocht. Maarten mailt de vergunning naar Feike en Heleen.

Kennismaking met Günther Bosman. Günther is programma manager voor de overheid. Zelfstandig ondernemer, verander projecten, ict. Maarten en Haaije hebben met Günther gesproken. Günther doet drie keer mee op proef.

Zonnepanelen en stroom(gemeente). Douwe had als initiatiefnemer zonnepanelen geregeld. Na overleg met de gemeente is gebleken dat de gemeente dit zelf wil doen. De gemeente plaatst 40 panelen op het dak. Hiervoor moeten er aanpassingen gedaan worden in de meterkast. De meterkast wordt herzien. De kosten worden gedeeld met de gemeente en het Wijkbedrijf. Tevens wordt de stroomvoorziening in het hele gebouw nagekeken en aangepakt. Stroomplan is in een advies gevat. Hier worden offertes voor aangevraagd.

Roken op het plein in 2020 rookvrij. Is rookvrij gebouw/terrein. Stappen plan. Simpel verbieden is feitelijk het verleggen. Voorstel om aan het eind van het jaar een stappenplan te hebben. Haaije en Gert Jan.

Terugblik bedrijfsuitje (Borkum), Met de bus naar de Eemshaven, en dan met de boot naar Borkum. Was een gezellige dag. Jammer was dat de bustour om onduidelijke redenen niet door ging. Dag was goed georganiseerd. Eten was goed! Groepsbinding.

Terugkoppeling WijkBV, invullen nog

Halfjaar verantwoording: structureel subsidie. Verantwoordingsplicht. Accountant. Voor half augustus half jaar overzicht leveren. Financieel medewerker doet de financiën, Haaije tekst. Voor de juli vergadering.

Huur ontwikkeling: De initiatieven: stappenplan voor nieuwe initiatieven moet worden aangepast. Huur voor de ruimtes moet ook aangepast.

Evaluatie met huidige gebruikers. Voortgang initiatieven na twee jaar evaluatie. Op wat aandachtspuntjes na gaat het over het algemeen goed met de huidige initiatieven. Als voortgang gaat er overlegd worden met de initiatieven over een huur aanpassing/verhoging. Vervolgens opzeggen van de overeenkomst.

Uiteindelijk zou dit er toe moeten leiden dat de huidige initiatieven ruimte maken voor nieuwe initiatieven.

Planningsprogramma/dorpenzorg dit is een planningsprogramma dat ons personeel zou moeten gaan gebruiken. Denk hierbij aan bedrijfsleider, Chef Leuk Werk, Chef Goede Sfeer etc. Wanneer alles goed ingevoerd is kan een ieder zien wat voor activiteiten geplant staan, en welke vrijwilligers, participatiebaanmedewerkers en overige medewerkers hier aan mee doen. Voorlopig houdt Simon zich bezig met invoeren van gegevens en verbanden tussen de medewerkers.

Doordat er pittig en langdurig is gediscussieerd over wat te doen met de huur voor de initiatiefnemers, en beëindiging van overeenkomst zijn onderstaande punten niet of nauwelijks aan de orde gekomen.

  • Input Douwe
  • Jaarplan 2019
  • Missie en Visie sessie 19 juni 2019
  • Innovatiewerkplaats Helpman/de Wijert (art. nu.nl)