Bestuur – december 2019

Notulen Bestuursvergadering Wijkbedrijf Selwerd9 december 2019

Aanwezig: Karin, Theo, Anjo, Peter, 2 gasten van Peter/5 experimenten, Feiko, Haaije, Daan, Heleen, Shaharazed, Malik en Maarten

 

 1. Twee dames gaan het wijkbedrijf evalueren. Het wijkbedrijf is een van de vijf experimenten. Het is een waarderend en kwalitatief onderzoek. Terugkijken via een dialoog.  Vooral beschrijven wat goed is gegaan. Peter wil graag dat de raad actief betrokken is tijdens dit onderzoek. Douwe geeft aan dat de juiste mensen geïnterviewd moeten gaan worden. Daan geeft aan dat ze kunnen aansluiten bij Sunny Selwerd avonden. Anjo, Shaharazed en Haaije helpen mee met de voorbereidingen van het onderzoek. April/mei moet het onderzoek afgerond worden. Tijdens een ‘overall bewoners conferentie’  komen alle experimenten aan bod. Haaije gaat een afspraak arrangeren tussen de twee onderzoekster, Anjo en Shaharazed betreffende de voorbereidingen.
 2. Heleen en Feiko hebben hun ingezonden plan kort toegelicht. Aandachtspunten zijn o.a. ziekteverzuim onder werkenden bij het restaurant, weinig verkoop van Vega gerechten en uitblijven ondernemers.  Verder geven ze aan dat er naar hen inziens groepen wegblijven vanwege het niet schenken van alcohol. Het bestuur heeft besloten dat er een vergunning moet gaan komen. Kanttekeningen: Ëén bestuurslid is tegen, de rest is voor maar heeft aan- en opmerkingen. Er wordt aangegeven dat ze er goed om moeten denken dat een alcohol vergunning verdedigbaar moet zijn ten aanzien van de geldschieters. Het past namelijk niet in het plan om wel alcohol te schenken. Ook geeft een bestuurslid aan dat ze met gezette tijden moeten werken met schenken van alcohol. Een ander bestuurslid geeft aan dat dronkenschap niet toelaatbaar is in het restaurant. Feiko geeft te kennen dat dit niet gaat gebeuren. Prijs alcohol niet te goedkoop maken. Verder moet er sowieso gecheckt worden of in de subsidieaanvraag er überhaupt wel alcohol geschonken mag worden. Dit laatste gaat Haaije doen. Peter en Haaije zijn positief over restaurant en geloven dat de omzet gaat groeien. Theo wil weten wanneer het restaurant break even gaat draaien. Feiko en Heleen weten dit niet. Theo wil regelmatig een update van de financien van het restaurant. Hoe gaat het bestuur helpen aansturen restaurant? Meer samenwerking met wijkbedrijf zoeken. Haaije en Peter gaan hier over nadenken en ook nadenken of er eventueel de kwartiermakers ingezet gaan worden, zij hebben nog uren open staan.
 3. Malik geeft toelichting op ingezonden plan. Missie is volbracht. Hij en Shaharazed hebben betaald werk. Voor het vervolg van de pc werkplaats zoeken ze voor alle plekken nog nieuwe mensen. Malik en Shaharazed willen wel in het bestuur blijven van de PC werkplaats. Peter heeft vraagtekens over de meerwaarde hiervan. Karin geeft aan dat ze in gesprek gaat met Alfa college afdeling ict. Anjo gaat hierbij aansluiten. Pc werkplaats heeft tot juni de tijd om het nieuwe plan ten uitvoer te hebben volgebracht. Zo niet, dan beslist het bestuur of het project stopt.
 4. Karin geeft toelichting op WWB. Volgens haar berekening gaat het in 2020 47000 (ex) euro kosten. Peter ziet de meerwaarde ervan in en schenkt een bedrag van 45000 euro. Haaije moet dit jaar een factuur sturen. Peter geeft aan dat de planner die aangetrokken wordt ook het restaurant gaat plannen. Het bestuur is eens met het plan van Karin. Maarten geeft aan dat hij de integratie van het wwb in het wb een belangrijke pijler vindt. Peter geeft aan dat de naam van de functie van planner anders moet. Leuker.
 5. Shaharazed geeft toelichting op ingezonden buurttaxi plan. De gemeente ondersteunt het project Buurttaxi en stelt een bedrag van 25.000 euro beschikbaar voor een nieuwe/andere auto. Het bestuur kiest voor de optie een auto kopen. Theo en Anjo geven aan goed te denken aan verzekeringen en andere randzaken.
 6. Het bestuur gaat met elkaar uit eten ten aanzien van vertrek bestuursleden. Haaije gaat dit plannen.
 7. Peter geeft de contact gegevens van Wim. Wim heeft eventueel interesse in de functie van penningmeester binnen het bestuur. Theo en Haaije gaan met Wim in gesprek. Haaije en/of Theo regelt een gesprek.
 8. De begroting wordt besproken bij de eerste vergadering in Januari. Dit punt wordt samen met het bespreken van het functieprofiel van de nieuw aan te trekken bedrijfsleider besproken. Meer punten is uitgesloten om te bespreken.
 9. Douwe geeft aan  dat de wereldboerderij gaat afbouwen in 2020. Op termijn zal hij ook stoppen als bestuurslid.
 10. Anjo en Maarten gaan KVK zaken regelen
 11. Klacht van Arabische school naar wb moet opgelost worden. Haaije gaat zich hier voor inzetten.