Bestuur – april 2019

Notulen vergadering 1 april 2019

Aanwezig: Maarten, Simon, Haaije, Peter, Daan, Menco

Afwezig: Douwe, Shahrazad, Theo

Mededelingen:

Het valt te verwachten dat bij de nieuwe aanbesteding voor het openbaar vervoer in Groningen de route voor lijn 9 aangepast wordt. Waarschijnlijk vervalt de lus: Iepenlaan, Bottelroosstraat, Esdoornlaan, Maluslaan, Elzenlaan dan. Het blijft wel belangrijk voor de minder validen in de wijk dat er in de wijk goede vervoersmogelijkheden zijn. Hierom wordt er op dit moment op twee niveaus onderzoek gedaan naar vervoer in de wijk. Shahrazad, Haaije en Peter onderzoeken naar de haalbaarheid om de Buurt-taxi uit te breiden. Studenten van Wijs doen onderzoek naar vervoer in de wijk, samen met Arjen Terpstra en Daan.

In de kwestie van de verwijderde brommers door de buurtconciërge in de Indische buurt valt te melden dat dit onder onze verzekering valt. De zaak wordt nu verder afgedaan door Reaal Schadeverzekeringen. Deze zijn begonnen met het verzoek om bewijzen van eigendom en waarde op te sturen van desbetreffende brommers.

Personeel

 

  • Aanstelling administratief medewerker

 

Zit hoog in de loonschaal, komt daarmee iets boven budget. Bedoeling van Haaije is om de aanstelling voor uur. Met zicht op Wijkrestaurant. 2 maanden flextentie, Daarna jaar aanstelling met maand proeftijd. Accountancy + subsidie relatie gemeente. Uitvoerende en opleidende rol, naast uitvoering. Bezoek accountant, en uitwisseling. Advies initiatiefnemers, start ups

 

  • Invulling Chef Leuk  Werk

 

Nelleke is per januari gestopt. Meike sinds februari als vrijwilligster. Voorstel coaching en begeleiding moet nog. Daarvoor moet zij nog een cursus doen. Voorstel om haar aan te stellen. Ze doet haar werk goed. Komt geen vacature. Ze heeft zelf initiatief genomen hiervoor.

 

  • Contract Chef Goede Sfeer

 

Gert Jan werkt hier ruim 2 jaar. met de huidige wetgeving moet hij nu een contract voor onbepaalde tijd. Het wachten was op zekerheid over de gemeentelijke subsidie. De zekerheid is er nu. Er zijn een aantal ontwikkelpunten, op gebied van beheer en klantvriendelijkheid, begeleiding.

Ter informatie

Aanvraag Buurt Conciërge

  • Aanvraag bij de gemeente, 3 coöperaties en 2 afdelingen van de gemeente. Buurt en Groen, buurtconciërge etc. gemeente graag de 8 uur overnemen van Nijestee.

Voortgang Wijkrestaurant

  • Het voorstel was om Renske aan te stellen en om haar een salaris voorstel te laten doen. De salariseis was redelijk hoog. Geen regie van de kant van Renske. Aan Renske gevraagd om begroting te maken met raming. Uiteindelijk heeft zij zich terug getrokken. Ze wil nog wel losse klussen doen als zzp’er. In mei waarschijnlijk inrichten etc. opening in september. Wel alvast iemand aan trekken. Maarten, Meike projectgroep. Mogelijk hebben Wouter en Erik iemand op het oog. Interieur opwerpster is gestart met het maken van plannen. Er moet nog een naam bedacht worden. Lefier is op de hoogte.

Concept Jaarplan

  • Terug blik 2018. Voorstellen inleveren bij Haaije. Blik op 2019 en vooruitkijken naar 2020. Bij ieder initiatief een foto plaatsen. Zo snel mogelijk input aanleveren door de initiatiefen. Mogelijk hulp in schakelen van Helma?

Gebouw beheer

Zonnepanelen

  • Onderhoud, nu betalen we geen huur en geen energie. Kijk of het subsidie geld kan gebruiken voor het pand. Voorstel om geld in zonnepanelen te investeren. Gemeente heeft nu een offerte gekregen van Gresco om zonnepanelen aan te leggen. Er zijn nog wel wat dingen mee, Peter en Haaije gaan overleggen met de gemeente.

 

Update aankoop gebouw

 

  • Contact geweest met wethouders over de aanschaf van het pand. Op dit moment wordt de verkoop in gang gezet. Maatschappelijk scenario met de huidige huurder. Met herbestemming scenario.

 

Verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. Is niet als gemeentelijk gebouw op de lijst. Wordt daarom nu niet aangepakt. Mocht de gemeente verantwoordelijkheid zien zou dit als nog wel kunnen gebeuren.

Rondvraag

Hoelang mogen initiatieven in het pand blijven?

 

  • Sommige initiatieven verlopen rommelig, andere heeft succes. Hoe gaan we huur aanpassen, en gelijk trekken voor ieder initiatief. Bestuursvergadering juni, om initiatieven te bespreken. Maatschappelijke functie, wat is dan tegen prestatie? Op de agenda voor juni.