Bestuur – okt/nov 2018

Besluiten en besproken zaken in de vergaderingen van het bestuur van Stichting Wijkbedrijf Selwerd van oktober en november 2018:

 • Mevrouw de Vos heeft het plan om Huiswerkbegeleiding te gaan geven in de wijk Selwerd. Er zal wel een financiële bijdrage gevraagd worden. Bekeken wordt of het mogelijk is om via de Stadjerspas dit aan te gaan bieden. Er is vanuit het onderwijs, Humanitas een duidelijke behoefte aan huiswerkbegeleiding.Er zal binnenkort gestart worden met een proef, met twee kleine groepen.
  Het bestuur staat positief tegenover deze plannen. Maar wil graag dat de huishoudbegeleiding mogelijk is voor zowel autochtone als allochtone kinderen in de buurt. Vanuit het bestuur zijn er ook contacten met de afdeling Armoedebeleid van de gemeente Groningen. Er is aan mevrouw de Vos gevraagd om in januari 2019 een terugkoppeling te geven.
 • Helaas heeft het bestuur vorig jaar moeten besluiten om iemand een pand- en terreinverbod te geven. Deze persoon heeft dit pand en terreinverbod onlangs overtreden, daarbij zorgde hij voor onrust. Daarom is door het bestuur besloten om het pand- en terreinverbod met een jaar te verlengen.
 • Recent hebben zich enkele diefstallen zich voor gedaan in en om het pand. Door de camerabewaking zijn deze diefstallen gefilmd. Met de camerabeelden is er een passend vervolg gegeven aan deze voorvallen. Om herhaling te voorkomen zal de voordeur worden voorzien van een andere deurklink die buiten kantoortijden alleen van binnenuit geopend kan worden. Dit betekent dat buiten kantoortijden er in het vervolg altijd aangebeld zal moeten worden.
 • Verder is er contact met WIJS(Wijk Inzet door Jongeren en Studenten). Hierbij is afgesproken dat een aantal studenten onderzoek zal doen bij een aantal initiatieven in het Wijkbedrijf om deze verder te ontwikkelen. Nu zijn ze actief bij het Fietsenproject en PC-Werkplaats.
 • Er wordt door B-advized een stroomplan gemaakt, op verzoek van de gemeente Groningen. In verband met het vernieuwen van de meterkast en de elektrische bedradingen.
 • Wouter en Erik zijn kwartiermakers voor het starten van een Wijkrestaurant in de Duindoornflat. Zij hebben hierover een voorlichting gegeven aan het bestuur. Het bestuur is akkoord gegaan met de plannen voor het restaurant.
 • Het bestuur heeft de voorlopige begroting 2019 besproken.
 • Verder heeft het bestuur de financiële aspecten besproken van het personeelsinzet. Besloten is om dit af te laten hangen van de subsidie aanvraag bij de gemeente Groningen. Dit is belangrijk voor de contracten die geboden kunnen worden in 2019 Verwachting is dat we hierover medio maart 2019 duidelijkheid kunnen krijgen, en verschaffen.
 • Het bestuur heeft de bedrijfsleider gevraagd om de aankoop van het huidige pand te onderzoeken.
 • Inmiddels heeft de Wereldboerderij het aquarium in de huiskamer opnieuw ingericht. Verder komt er mogelijk in De Es een geheel nieuw aquarium.
 • De aanschaf van een bus en aanhanger voor het Wijkbedrijf wordt onderzocht. Dit om onze transportmogelijkheden te vergroten en de wijk te helpen.
 • Ook is besloten om een teambuilding dag te organiseren. Dit zal voor iedereen zijn die betrokken is bij het Wijkbedrijf. De datum hiervoor is 11 december 2018
 • Vanuit de Korrewegwijk is een project gestart Mooie Wijken. De vraag aan het Wijkbedrijf is om dit te steunen en te ondertekenen. Voorwaarde van het bestuur is dat de VSD(Vernieuwd Sociaal Domein) organisaties uit Selwerd/Paddepoel ook gevraagd wordt om dit te doen, om ze zo bij dit project te betrekken.
 • Het bestuur heeft besproken hoe in de toekomst bij de huidige groei het mogelijk gemaakt moet worden om de huidige open structuur te behouden. Met het doel om de bewoners optimaal mee te kunnen laten doen, en om te waarborgen dat bewoners initiatieven kunnen opstarten. Toch is enige structurering en stroomlijning nodig. Hierover zijn nog geen vaste beleidsafspraken gemaakt.