Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Shahrazad Benmes Aoud - voorzitter
  • Theo Adema - penningmeester
  • Simon Hokwerda - secretaris
  • Douwe Tuinstra - bestuurslid
  • Anjo Mekel - bestuurslid

Het bestuur wordt verder ondersteund en geadviseerd door Peter Wijnsma, stadsdeelcoördinator vanuit de Gemeente Groningen.

Het bestuur stuurt verder de bedrijfsleider, René Paulissen, aan. Welke tevens advies en terugkoppeling geeft.

Het bestuur is bereikbaar via bestuur@wijkbedrijfselwerd.nl

Bottelroosstraat 3
9741 JD Groningen