Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Ron van der Weerd – waarnemend voorzitter
  • Theo Adema – penningmeester
  • Berna de Boer – secretaris
  • Anjo Mekel – bestuurslid

Het bestuur wordt verder ondersteund en geadviseerd door Peter Wijnsma, stadsdeelcoördinator vanuit de Gemeente Groningen.

Het bestuur is bereikbaar via bestuur@wijkbedrijfselwerd.nl

Bottelroosstraat 3
9741 JD Groningen

Hier kunt u verslagen van de bestuursvergaderingen terugvinden:


oktober/november 2018

december 2018/januari 2019

februari 2019

maart 2019

april 2019

mei 2019

juni 2019

september 2019

oktober 2019

november 2019

december 2019