Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Shahrazad Benmes Aoud - voorzitter
  • Theo Adema - penningmeester
  • Simon Hokwerda - secretaris
  • Douwe Tuinstra - bestuurslid
  • Maarten Brandts Buijs - bestuurslid

Het bestuur wordt verder ondersteund en geadviseerd door Peter Wijnsma, stadsdeelcoördinator vanuit de Gemeente Groningen.

Het bestuur stuurt verder de bedrijfsleider, Haaije Koenders, aan. Welke tevens advies en terugkoppeling geeft.

Het bestuur is bereikbaar via bestuur@wijkbedrijfselwerd.nl

Bottelroosstraat 3
9741 JD Groningen

Hier kunt u verslagen van de bestuursvergaderingen terugvinden:


oktober/november 2018